Projektiranje

Projekti u 2014 godini
NARUČITELJ: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE
Izvanredno održavanje dijela županijske ceste ŽC6014, dionica od prijelaza preko autoceste A1 do državne ceste DC502, L=4.10 KM
GODINA: 2014. god.
POZICIJA: Projektant
NARUČITELJ: OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
PROJEKT: Oborinska i fekalna odvodnja na k.č. 158 i druge, k.o. Filipjakov, L=0,46 KM
GODINA: 2014. god.
POZICIJA: Projektant
NARUČITELJ: EKO d.o.o.
Pristupna cesta Centru za gospodarenje otpadom Zadarske županije, L=0,72 KM
GODINA: 2014. god.
POZICIJA: Projektant
NARUČITELJ: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE
Oborinska odvodnja na dijelu ŽC6042 u mjestu Galovac, L=0,2 KM
GODINA: 2014. god.
POZICIJA: Projektant
PROJEKT: Izgradnja nerazvrstane ceste na području MO Plovanija, Ulica Nenada Mataka i Otokara Keršovanija u Zadru, L=0,38 KM
NARUČITELJ: Grad Zadar
GODINA: 2014. god.
POZICIJA: Projektant
PROJEKT: Cestovni spoj Ulice Franka Lisice sa Ulicom Marina Getaldića u Zadru
NARUČITELJ: Grad Zadar
GODINA: 2014. god.
POZICIJA: Projektant
PROJEKT: Infrastrukturna mreža unutar radne zone Kosore u Vrlici, L=1,5 KM
NARUČITELJ: Grad Vrlika
GODINA: 2014. god.
POZICIJA: Projektant
PROJEKT: Prometna mreža unutar dijela turističke zone ˝Tabela˝ u Vrlici, =0,56 KM
NARUČITELJ: Grad Vrlika
GODINA: 2014. god.
POZICIJA: Projektant
PROJEKT: Infrastrukturna mreža unutar dijela turističke zone ˝Tabela˝ u Vrlici, =0,56 KM
NARUČITELJ: Grad Vrlika
GODINA: 2014. god.
POZICIJA: Glavni projektant
Projekti u 2013 godini
PROJEKT: Idejno rješenje rekonstrukcije raskrižja Ulice Put Vrela sa Ulicom Franje Fanceva i Ulice Hrvatskog Sabora (d306) sa Tribanjskom ulicom
NARUČITELJ: Grad Zadar.
GODINA: 2013. god.
POZICIJA: Projektant
PROJEKT: Izvanredno održavanje dijela Trogirske ulice sa spojem na Ulicu Bleiburških žrtava u Zadru, L=0,25 KM
NARUČITELJ: Grad Zadar.
GODINA: 2013. god.
POZICIJA: Projektant
PROJEKT: Idejno rješenje uređenja dijelova Benkovačke ceste, Ulice Nikole Jurišića, Ulice Ive Dulčića, Ulice Asje Petričić, Ulice Matije Gupca i Ulice Kneza Novaka Krbavskog u Zadru, L=4.95 KM
NARUČITELJ: Grad Zadar.
GODINA: 2013. god.
POZICIJA: Projektant
PROJEKT: Pristupna cesta kampu Kobiljak u Ugljanu, L=0,41 KM
NARUČITELJ: Uvala suha j.d.o.o.
GODINA: 2013. god.
POZICIJA: Projektant
PROJEKT: Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Kolan, L=13,8 KM
NARUČITELJ: Općina Kolan
GODINA: 2013. god.
POZICIJA: Projektant
Projekti u 2012 godini
PROJEKT: Infrastruktura u obuhvatu "UPU-a stambene zone Vidikovac-2" u Zadru, L=0,8 KM
NARUČITELJ: Grad Zadar
GODINA: 2012. god.
POZICIJA: Projektant
PROJEKT: Odvodnja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u Gradu Zadru, L=14,0 KM
NARUČITELJ: Grad Zadar
GODINA: 2012. god.
POZICIJA: Projektant
Projekti u 2011 godini
PROJEKT: Pojačano održavanje dijela županijske ceste ŽC6015 (Ul. Domovinskog rata) u Zadru, L=1,2 KM
NARUČITELJ: Grad Zadar
GODINA: 2011. god.
POZICIJA: Glavni projektant
PROJEKT: Rekonstrukcija Mihanovićeve ulice u Zadru
NARUČITELJ: Grad Zadar
GODINA: 2011. god.
POZICIJA: Projektant
PROJEKT: Idejno rješenje izmještanja dijela trase lokalne ceste LC63159 i izvedba novog raskrižja sa državnom cestom DC8
NARUČITELJ: Općina Posedarje
GODINA: 2011. god.
POZICIJA: Glavni projektant
Projekti u 2010 godini
PROJEKT: Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC63063 i izgradnja nogostupa sa pothodnikom u Posedarju, L=1,2 KM
NARUČITELJ: Općina Posedarje
GODINA: 2010. god.
POZICIJA: Općina Jasenice
PROJEKT: Komunalna infrastruktura novog naselja Udbina, Ličko-senjska županija, L=3,2 KM
NARUČITELJ: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
GODINA: 2010. god.
POZICIJA: Glavni projektant
PROJEKT: Pojačano održavanje dijela županijske ceste ŽC6030 i lokalne ceste LC63066 u Podgradini, L=2,5 KM
NARUČITELJ: Općina Posedarje
GODINA: 2010. god.
POZICIJA: Glavni projektant
PROJEKT: Prometnice unutar radne zone Kosore u Vrlici, L=1,5 KM
NARUČITELJ: Grad Vrlika
GODINA: 2010. god.
POZICIJA: Glavni projektant
PROJEKT: Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC6012 u Petrčanima, L=1,4 KM
NARUČITELJ: Grad Zadar
GODINA: 2010. god.
POZICIJA: Projektant
PROJEKT: Infrastruktura dijela poslovno-industrijske zone 'Šopot' u Benkovcu - 2. faza, L=1,9 KM
NARUČITELJ: Grad Benkovac
GODINA: 2010. god.
POZICIJA: Glavni projektant
Projekti u 2009 godini
PROJEKT: Rekonstrukcija raskrižja županijske ceste ŽC6015 (Ul. Benka Benkovića i Domovinskog rata) sa lokalnom cestom LC63057(Ul. Nikole Tesle), Rotor 'Bagat', L=0,5 KM
NARUČITELJ: Grad Zadar
GODINA: 2009. god.
POZICIJA: Glavni projektant
PROJEKT: Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC65059 u Šibeniku
- čvor Rokići, L=2,1 KM

NARUČITELJ: Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije
GODINA: 2009. god.
POZICIJA: Projektant
Projekti u 2008 godini
PROJEKT: Prometnica i infrastrukturna mreža u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, L=3,0 KM
NARUČITELJ: Poduzetnička zona Ogulin (Grad Ogulin)
GODINA: 2008. god.
POZICIJA: Suradnik
PROJEKT: Rekonstrukcija Velebitske ulice u Benkovcu, L=0,6 KM
NARUČITELJ: Grad Benkovac
GODINA: 2008. god.
POZICIJA: Suradnik
Projekti u 2007 godini
PROJEKT: Sanacija nerazvrstanih cesta na području naselja Polača, L=9,7 KM
NARUČITELJ: Općina Polača
GODINA: 2007. god.
POZICIJA: Suradnik
PROJEKT: Rekonstrukcije Vukovarske ulice u Benkovcu, L=0,7 KM
NARUČITELJ: Grad Benkovac
GODINA: 2007. god.
POZICIJA: Suradnik
PROJEKT: Unutarnje prometnice i pristupna cesta naselja Punta Skala, L=4,4 KM
NARUČITELJ: Punta skala d.o.o.
GODINA: 2007. god.
POZICIJA: Suradnik
PROJEKT: Rekonstrukcija lokalne ceste LC63117 od županijske ceste ŽC6045 (Donje Raštane)
do ŽC6046 (Sikovo), L=3,6 KM

NARUČITELJ: Županijska uprava za ceste Zadarske županije
GODINA: 2007. god.
POZICIJA: Suradnik
Projekti u 2006 godini
PROJEKT: Pojačano održavanje ulica Petra Svačića, LC63128 (Polačišće) i Glagoljaške u Zadru, L=0,6 KM
NARUČITELJ: Grad Zadar
GODINA: 2006. god.
POZICIJA: Suradnik
PROJEKT: Infrastrukturna mreža zone 'PRIMAT' u Polači, L=2,7 KM
NARUČITELJ: Općina Polača
GODINA: 2006. god.
POZICIJA: Suradnik
PROJEKT: Obnova lokalne ceste LC63102 Crno - DC502 (Babindub), L=1,8 KM
NARUČITELJ: Županijska uprava za ceste Zadarske županije
GODINA: 2006. god.
POZICIJA: Suradnik