Prostorno planiranje


NARUČITELJ / IZVOĐAČ RADOVA / IZRADA PLANA:
Grad Zadar / Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije / Nives Kozulić, dipl. ing. arh.
PROJEKT: Urbanistički plan uređenja prostora vojarne Franka Lisice / Novi Kampus
GODINA: 2011. god.
POZICIJA: Suradnik

NARUČITELJ / IZVOĐAČ RADOVA / IZRADA PLANA:
Općina Poličnik / Donat d.o.o. iz Zadra / Doris Smirčić, dipl. ing. arh.
PROJEKT: Detaljni plan uređenja stambene zone Grabi - Poličnik
GODINA: 2011. god.
POZICIJA: Suradnik

NARUČITELJ / IZVOĐAČ RADOVA / IZRADA PLANA:
Grad Zadar / Ured ovl. arh. Iva Domanovac Budija / Iva Domamovac Budija, dipl. ing.arh.
PROJEKT: Detaljni plan uređenja stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku ulicu
GODINA: 2008. god.
POZICIJA: Suradnik

NARUČITELJ / IZVOĐAČ RADOVA / IZRADA PLANA:
Grad Zadar / AB forum d.o.o. iz Zadra / Igor Pedišić, dipl. ing. arh.
PROJEKT: Detaljni plan uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće "Crvene kuće"
GODINA: 2007. god.
POZICIJA: Suradnik

NARUČITELJ / IZVOĐAČ RADOVA / IZRADA PLANA:
Općina Novigrad / Donat d.o.o. iz Zadra / Doris Smirčić, dipl. ing. arh.
PROJEKT: Detaljni plan uređenja "Novo naselje Paljuv"
GODINA: 2006. god.
POZICIJA: Suradnik